Спонсори

MSD развива дейност в България вече повече от 20 години. Още от самото начало MSD България целенасочено работи за осигуряването на достъп до иновативни здравни решения за хората и животните.

https://www.msd-bulgaria.com