pokana BDIB.pdf

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ"

Покана - текст

ПОКАНА за общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Българско дружество по инфекциозни болести“