Новини

Сдружение БДИБ, използвайки своя капацитет от инфекционисти с професионален опит, може да предостави на всички колеги, които са ангажирани с диагностика и лечение на COVID-19 терапевтичен алгоритъм за лечение на потвърдени случаи. Комуникациите могат да се осъществяват по електронна поща: office@bsid-bg.org , ivanov@bsid-bg.org

XIV НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Покана - текст

ПОКАНА за общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Българско дружество по инфекциозни болести“

Комуникационна кампания за повишаване на информираността за противогрипна ваксинация сред медицинските специалисти в България

Повече подробности тук

Кампания за превенция на грипа

Повече информация тук