XI Национален виртуален конгрес

по инфекциозни болести

08 – 10 ОКТОМВРИ 2020 г.

Millennium Milestone Convention Center, София

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на XI-ти Национален конгрес по инфекциозни болести на тема: „Заедно в профилактиката, диагностиката и лечението на инфекциозните болести “.

Конгресът ще се проведе в периода 08 – 10 октомври 2020г. в Millennium Milestone Convention Center, София.

Ще се радваме да се съберем отново, да споделим ценен опит и идеи, да се запознаем с различни иновации в областта на инфекциозните болести. Поради вероятност от продължителна извънредна епидемична обстановка от Covid-19 се предвижда събиране на активни участници и ограничен брой пасивни участници в рамките на конферентната зала. Връзката с останалите пасивни участници, желаещи да бъдат част от мероприятието, ще бъде осъществена посредством съвременни платформи за видеовръзка. 

Очакваме Ви!

С уважение,

Проф. Татяна Червенякова, дмн

Председател на Сдружение БДИБ

За да участвате и/или присъствате на конференцията е необходимо предварително да се РЕГИСТРИРАТЕ. С попълване и изпращане на РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР, потвърждавате Вашето участие/присъствие. (Удължен краен срок за РЕГИСТРАЦИЯ: 10 Септември 2020 г.)

Нерегистриралите се участници/присъстващи не се допускат до конференцията.

Проф. Александър Цанков ще представи лекция на тема: Патологични находки при инфекция със SARS-CoV-2 - поуки от аутопсии на COVID-19: смъртоносно заболявание поради (микро-) ангиопатия и тромбоза.


Организационен комитет

Председател:

Проф. Татяна Червенякова, дмн

Секретар:

Д-р Иван Иванов, дм

Научен комитет

Важни дати

МЯСТО НА ФОРУМА - Моля, желаещите настаняване (1 или 2 нощувки) да се свържат с фирма "Ивентидея" на посочените координати! 

Програма

08 ОКТОМВРИ 2020 (четвъртък)

15.00 – 19.00 Регистрация във фоайе пред зала Шекспир, ет.4

16.00 – 16.30 Кафе за „Добре дошли“

16.30 – 16.40 Откриване на конференцията

Откриване от Проф. Татяна Червенякова, дмн

Приветсвие от Доц. А. Кунчев

16.40 – 17.50 Вирусни инфекциозни заболявания

16.40 – 17.00 Леко заболяване ли е хепатит Е - Комитова Р., А. Кеворкян, М. Атанасова, Е. Голкочева, Р. Райчева, В. Рангелова, О. Бойкинова

17.00 – 17.20 Съвременни патогенетични механизми при ентеровирусните инфекции и преглед на терапевтичните стратегии, прилагани за лечението им - Попов М., В. Велев, А. Мангъров, Л. Николаева-Гломб

17.20 – 17.30 Разпространение на риновирусите при деца под 5 годишна - Георгиева И., А. Стоянова, С. Ангелова, С. Стоицова, С. Волева, Н. Корсун, Л. Николаева-Гломб

17.30 – 17.40 Виремия при деца с вирусен хепатит А - Голкочева-Маркова Е., М. Попов, Р. Йорданова, Д. Велчева, В. Велев

17.40 – 17.50 Норовируси, циркулиращи в България и тяхното генетично разнообразие – Стоянова А., И. Георгиева, Л. Николаева-Гломб

17.50 – 18.10 Сателитен симпозиум: Ewopharma - Имуномодулация – Доц. Георги Попов, дм

18.10 – 18.45 Сателитен симпозиум: MSD - Новият NNRTI – нова терапевтична възможност за хора живеещи с HIV – Доц. Нина Янчева-Петрова, дм

19.00 Коктейл във фоайе пред зала Шекспир, ет.4

09 ОКТОМВРИ 2020 (петък)

09.00 – 16.00 Регистрация във фоайе пред зала Шекспир, ет.4

09.00 – 10.30 Covid-19 част I-ва

09.00 – 09.20 Ерадикация на полиомиелита в условията на пандемията от Covid-19 - Николаева-Гломб Л., А. Стоянова, И. Георгиева

09.20 – 09.40 Фармакологична харакеристика на противовирусните средства, проучвани за лечение на СOVID-19 – Момеков Г.

09.40 – 10.20 Клинико-терапевтични наблюдения при хоспитализирани пациенти с Covid-19 в СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“ ЕАД, София - Вълков Т., Р. Йорданова, Р. Гроздева, Н. Кючукова, Е. Александрова, Т. Томов, М. Илиева, Г. Горанова

10.20 – 10.30 Инхибиращите T - регулаторни клетки (CD4+FOXP3) корелират с клиничната тежест на Covid-19 – Грозданова Р., Я. Тодорова, Н. Янчева, М. Пишмишева, Ц. Дойчинова, Г. Попов, М. Баймакова, Н. Кючукова, Р. Гроздева, М. Николова

10.30 – 11.00 Кафе пауза

11.00 – 12.00 Сателитен симпозиум: GlaxoSmithKline - Is 2 the new 3? Advances in HIV treatment – Dr. Nneka Nwokolo

12.00 – 14.00 Работен обяд във фоайе пред зала Шекспир, ет.4

14.00 – 16.40 Covid-19 част II-ра

14.00 – 15.00 Патологични находки при инфекция със SARS-CoV-2 - поуки от аутопсии на COVID-19: смъртоносно заболявание поради (микро-) ангиопатия и тромбоза - Проф. Александър Цанков

15.00 – 15.20 Прогрес в специфичната диагностика на SARS-CoV-2 – Аргирова Р.

15.20 – 15.40 Клинична изява на COVID 19 и прогностични фактори при пациенти с HIV инфекция - Страшимиров Д., Н. Янчева-Петрова

15.40 – 16.00 Лечение с реконвалесцентна плазма на пациенти с Covid-19 - Попов Г., Д. Маринова, Р. Попов

16.00 – 16.20 Коронавирус – откога и докога? – Бойкинова О., И. Балтаджиев, П. Василев

16.20 – 16.40 Covid-19 и мултисистемен възпалителен отговор при деца – Великов П., Т. Червенякова 

16.40 – 17.00 Кафе пауза

17.00 – 17.20 Сателитен симпозиум: Neopharm - Неспецифична противовирусна терапия при COVID-19 – д-р Трифон Вълков, дм

17.20 – 17.40 Сателитен симпозиум: Angelini (Gilead) - Biktarvy, нов за България еднотаблетков антиретровирусен режим, с приложение при наивни и лекувани пациенти. Опция за висока ефективност и дългосрочна безопасност – доц. Нина Янчева-Петрова, дм

17.40 – 18.00 Сателитен симпозиум: Janssen - Нови стратегии и медикаменти в лечението на HIV. Съвременни подходи при вирусологичен неуспех и коморбидност – Доц. Ивайло Еленков, дм

18.00 – 18.20 Сателитен симпозиум: Кеndy Pharma - Lactoflor в практиката на инфекциониста – д-р Иван Иванов, дм 

18.20 – 18.40 Сателитен симпозиум: Vedra - „Предизвикателствата на новото нормално” - какво свързва стреса, интерлевкин 6 и корона вируса – д-р Диана Милушева

20.00 Тържествена вечеря в зала Моцарт, ет.4

10 ОКТОМВРИ 2020 (събота)

09.00 – 11.00 Специализирана сесия на Сдружение БДИБ 

11.00 – 11.15 Закриване на конференцията – Проф. Татяна Червенякова, дмн - председател на Сдружение БДИБ 

Всички презентации и лектори ще бъдат излъчвани през онлайн платформа за видео-връзка, поради което фокус се поставя върху устните доклади и е-постери.

Видео-връзката ще бъде осъществена посредством он-лайн платформа с индивидуални потребителски имена и пароли за достъп.

Резюмета

Изисквания:

Постерни презентации

Лица за контакт

Проф. Татяна Червенякова, дмн – председател на Сдружение БДИБ

тел./факс: +359 2 952 01 01

тел.: +359 878 540605

e-mail: taniatcher@gmail.com

e-mail: cher@bsid-bg.org

За научната програма:

Д-р И. Иванов, дм - научен секретар

тел.: +359 879 626868

e-mail: ivanov@bsid-bg.org

За издаване на фактури:

Доц. Н. Янчева, дм – касиер

тел.: +359 878 750904

e-mail: nyancheva@gmail.com

За цялостната организация и настаняване:

Петя Николова

тел.: +359 886 880 396

e-mail: eventidea.bg@gmail.com

РЕГИСТРАЦИЯ  - Удължен краен срок за РЕГИСТРАЦИЯ: 10 Септември 2020 г.