ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

03 ОКТОМВРИ 2019

12.00 – 19.00 Регистрация и настаняване

15.00 – 15.30 Официално откриване

15.30 – 18.00 Научни сесии

20.00 Вечеря

04 ОКТОМВРИ 2019

09.00 – 12.00 Научни сесии

12.00 – 14.00 Обяд

14.00 – 18.00 Научни сесии

20.00 Тържествена вечеря

05 ОКТОМВРИ 2019

09.00 – 11.00 Заседание на БДИБ

11.00 – 11.30 Закриване