X-ти Национален конгрес по Инфекциозни болести

6-8 Октомври 2016,София,

Национален Дворец на Културата (НДК), зала №6

 

Уважаеми колеги и партньори,

От името на Българското Дружество по Инфекциозни Болести Ви каним да участвате в X-ти Национален конгрес по инфекциозни болести. Място на провеждане на X-ти Национален конгрес по Инфекциозни болести: зала 6 на Националния Дворец на Културата в София, вход от към А6 

Надяваме се на интерес от Ваша страна за участие в мероприятието. Очакваме потвърждение до 31.08.2016.Оставаме на разположение за въпроси и уточняване на параметрите на Вашето участие.

 

С уважение,

Проф. Татяна Червенякова