X-та Годишна Национална среща по инфекциозни болести

Трявна, “Калина Палас”, 08.10.2015 - 10.10.2015

 

Уважаеми колеги и приятели,


Продължавайки традицията на годишни срещи на Българското дружество по инфекциозни болести, Ви каним най-учтиво да вземете участие в тазгодишната Национална среща, която ще се проведе в град Трявна.


Теми на научната среща:

Организационен комитет

 

Председател

Проф .Татяна Червенякова, дмн

Секретар

Д-р Иван Иванов

Членове

Проф. Майда Тихолова

Доц. Атанас Мангъров

Д-р Нина Янчева

Д-р Иванка Радева

Д-р Маруся Славова

Д-р Ивайло Еленков

Д-р Светла Алексиева

Д-р Андон Тимчев

Научен комитет

 

Председател

Проф. Татяна Червенякова, дмн

Членове

Проф. Мариана Стойчева, дмн

Доц. Цеца Дойчинова

Доц. Лилия Пекова

Доц. Маргарита Господинова


До 30.07.2015 активните участници изпращат само заглавието на презентацията, след това цялото резюме.

Краен срок за регистриране на активен участник със заглавие на устен доклад, електронен или класически постер на хартиен носител - 30.07.2015

Краен срок за подаване на резюмета (абстракти) 30.08.2015г.

Научния комитет си запазва правото след разглеждане на постъпилите теми с резюмета да прецени по какъв начин да бъдат изнесени.


Заявки за настаняване се изпращат на фирма Ивентидея ЕООД, лице за контакт: Петя Николова +359 886 880 396; E-mail:   eventidea.bg@gmail.com

Краен срок за заявките за настаняване - 13.09.2015г.

ТАКСИ

Такса за участие на членове на Българското Дружество по Инфекциозни болести - 30лв.

Такса за участие за всички останали - 60лв.

Членски внос за БДИБ - 25лв.

Такса  участие и членски внос за дружеството могат да бъдат платени авансово по банков път по сметка на БДИБ или на място при организаторите.

Цени за обяд и вечеря за придружители:

Вечеря на 08.10.2015г. - 30лв.

Обяд на 09.10.2015г. - 20лв.

Вечеря на 09.10.2015г. - 50лв.

Заявките за обяд и вечеря за придружители следва да бъдат отправени към фирма "Ивентидея" най-късно до 30.09.2015г.

УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ

ЦЕНИ за спонсори на събитието, желаещи да участват:

1. Щанд без презентация – 1000 лв

2. Щанд с 10 минутна презентация – 1400 лв

3. Сателитен симпозиум 20 мин. – 2000 лв

4. Сателитен симпозиум 30 мин – 3000 лв

Oфициален финансов документ за платени такси ще се издава след представяне на копие от платежното нареждане за внесената сума в следната банкова сметка:

Българско Дружество по Инфекциозни болести

УниКредит Булбанк

IBAN BG32 UNCR 9660 1016 7154 01

BIC(SWIFT):UNCRBGSF

МОЛ Проф. д-р Татяна Червенякова

Моля като основание да посочите „ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА СРЕЩА“

Лица за контакт:


Проф. Татяна Червенякова

тел./факс: +359 2 952 01 01

тел.: +359 878 540605

e-mail: taniatcher@gmail.com

e-mail: cher@bsid-bg.org


Д-р И.Иванов - научен секретар

тел.: +359 879 626868

e-mail: ivanov@bsid-bg.org


Д-р Н. Янчева – касиер

тел.: +359 878 750904

e-mail: nyancheva@gmail.com