Членство

Всеки лекар може да е член на БДИБ. Това е доброволна организация, в която членуват лекари, обединени от желанието да споделят и развиват познанията си в областта на инфекциозната патология. Така ще са полезни на болните и ще обогатят научната мисъл с нови идеи и разработки в непрекъснатия прогрес на човешкото познание.

На Общо събрание, проведено по време на X-та Национална годишна конференция в град Трявна (08.10.15г.) се реши членски внос да бъде в размер на 30 лева.