Цели

БДИБ бе учредено през 2004 година, като естествен приемник на Софийското дружество по Инфекциозни болести.

Негови основни цели при създаването бяха:

  • да обедини инфекционистите от цялата страна

  • да участва при промяна в клиничните пътеки и създаването на нови такива

  • да участва при промяна в медицински стандарт инфекциозни болести

  • да изработи консенсуси по съответните нозологични единици

На основание чл.45, ал.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел на 13.08.15 е регистрирано Сдружение Българско дружество по инфекциозни и паразитни болести (БДИБ). По този начин БДИБ става юридическо лице с всички произтичащи от това задължение и права. Сдружение БДИБ остава колективен член в Съюза на българските медицински специалисти (СБМС), за което има издаден съответен сертификат (Председател на УС на СБМС проф. Асен Гудев)