Структура

Структурни звена

Структурни звена „Инфекциозни и паразитни болести”. През 2016 година в България има една Специализирана болница за лечение на инфекциозни и паразитни болести, ситуирана в рамките на Медицински Университет - София и четири клиники по инфекциозни и паразитни болести към Медицинските университети в страната:

Инфекционисти

Инфекционисти в лечебните и здравни заведения 

към 31.12.2011. – всичко  –  201, в т.ч. в извънболничната помощ  –  5