Ваксини

Имунизационен календар

Задължителни ваксинации включени в Имунизационния календар на Република България за 2020 г.

http://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/imunizacii/

Имунизации:

Ваксина срещу туберкулоза – новородени, 7-10м. възраст след проба Манту

Ваксина срещу хепатит В – новородени, 1м., 6м. – когато не се прилага VI-валентна ваксина (Hexacima)

Шествалентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенца, хепатит В (DTaP, Polio, Hib, HBV) – 2м., 3м., 4м.

Пневмококова ваксина – 2м., 3м., 4м. (при деца родени след 31.12.2019 – само 2м. и 4м.)

Тривалентна ваксина срещу морбили, рубеола и паротит (MМR) – 13м.

Реимунизации:

Пневмококова ваксина – 12м.

Петвалентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенца (DTaP, Polio, Hib) – 16м.

Четиривалентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит (DTaP, Polio) – 6г. възраст

Проба Манту ± БЦЖ – 7г.

Тривалентна ваксина срещу морбили, рубеола и паротит (MМR) – 12г.

Дифтерия, тетанус, коклюш (TDaP) – 12г.

ТД (TD) – 17г., 25г.+

Препоръчителни ваксини

Ваксини, които не са задължителни и не са включени в Имунизационния календар на РБ

1. Ваксина срещу хепатит А

Хепатит А е човешко фекално замърсяване с фекално-орален път на предаване на инфекцията.

http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_HepA_ITHRiskMap.png?ua=1

Съществува ваксина за деца и възрастни. Ваксината за деца може да бъде поставена след възраст 1г. като се поставят две апликации през най-малко 6 месеца в бедрения мускул. Прилага се до 15г. възраст. След тази възраст се поставя ваксината за възрастни.

 • Havrix 720 - Линк към кратката характеристика на продукта.

 • Havrix 1440 - Линк към кратката характеристика на продукта.

 • Avaxim 80U - Линк към кратката характеристика на продукта.

 • Avaxim 160U - Линк към кратката характеристика на продукта.

2. Ваксина срещу хепатит В

Хепатит В е инфекция, която се предава по полов път, от майката на плода и при преминаване на чужда биологична течност зад кожата и лигавиците.

http://whohbsagdashboard.com/#global-strategies

В Република България е въведена задължителна имунизация срещу хепатит В от 1992г. чрез включването й в имунизационния календар.
Всички родени преди 1992г. може да бъдат имунизирани чрез приложение на три апликации по схема 0-1-6, чрез реваксинация един месец след първото приложение и още 5 месеца след първата реваксинация.
Съществуват и комбинирани ваксини срещу хепатит А и В.

 • Engerix - Линк към кратката характеристика на продукта.

3. Ваксина срещу грип

Грипът е остро респираторно инфекциозно заболяване с характерна сезонна заболяемост и пандемичен потенциал. Причинява се основно от грипни вируси А и В.
Днес съществуват четиривалентни ваксини – всяка съдържаща по два щама грипен вирус тип А и два щама грипен вирус тип В, определени на базата на циркулацията на вирусите в популацията през предходния сезон. Може да се поставят след 6-месечна възраст. Когато се поставят за първи път при дете под 8г. възраст е желателно поставянето на бустерна доза един месец след първата апликация. Поставя се актуална ваксина преди всеки зимен сезон, особено при рискови групи пациенти.

4. Ваксина срещу коремен тиф

Коремният тиф е заболяване, което се предава по фекално-орален път от човек на човек - болен или заразоносител е източника на инфекция. Заболяването е ендемично за Индия, Южна Америка, Филипините и Карибите.
Ваксината срещу коремен тиф е полизахаридна. Може да бъде поставена при възрастни и деца над 2 годишна възраст, особено при пътуване в страни с регистрирана повишена заболяемост.

https://ncipd.org/images/UserFiles/File/Epidemiologia/Vaccinations%20za%20chujbina.pdf или

https://ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=303:imm&lang=bg

 • Typhim Vi Линк към кратката характеристика на продукта.

5. Ваксина срещу бяс

Бясът е остро заболяване с бавна прогресия и лоша прогноза след поява на клинични симптоми. Предава чрез слюнката, най-често при ухапване от заразени животни. Дивите и някои домашни животни представляват резервоар за инфекцията. Вирусът е разпространен в целия свят, но в някои страни е регистриран повишен риск от заболяемост.

https://www.who.int/ith/rabies2018.png?ua=1

Противобясна инактивирана ваксина може да бъде поставена като преекспозиционна и постекспозиционна профилактика по схема. При необходимост потърсете специализирана медицинска помощ.

 • VerorabЛинк към кратката характеристика на продукта.

6. Ваксина срещу жълта треска

Ваксината срещу жълта треска е жива и може да бъде поставяна на възрастни и деца на 9 месечна възраст. Реваксинация се прави при необходимост през интервал от 10 години. Има страни изискващи сертификат за поставена ваксина срещу жълта треска.

https://ncipd.org/images/UserFiles/File/Epidemiologia/Vaccinations%20za%20chujbina.pdf или

https://ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=303:imm&lang=bg

 • StamarilЛинк към кратката характеристика на продукта.

7. Ваксина срещу Tdap

Срещу тетанус, дифтерия и коклюш е необходимо поставяне на бустерни дози след задължителните по имунизационен календар ваксини. Това се дължи на отслабване защитата на имунната система в рамките на години след имунизация/реимунизация.

 • BoostrixЛинк към кратката характеристика на продукта.

 • AdacelЛинк към кратката характеристика на продукта.

8. Ваксина срещу Neisseria meningitides (менингококи).

Менингококите могат да предизвикат остро заболяване, засягащо целия организъм (сепсис) с бърза прогресия и фатален изход, както и тежко протичащи гнойни менингити без системно засягане.

http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_MeningitisRisk_ITHRiskMap.png?ua=1

Съществуват ваксини срещу серогрупи A, C, Y, W135, както и срещу серогрупа В. Те могат да бъдат поставени по схема след 2 месечна възраст.

 • NimenrixЛинк към кратката характеристика на продукта.

 • BexseroЛинк към кратката характеристика на продукта.

9. Ваксина срещу Streptococcus pneumoniae (пневмококи)

Пневмококите могат да предизвикват както заболявания засягащи белите дробове (пневмонии) и средно ухо (гнойни отити), също така и невроинфекции засягайки мозъка и неговите обвивки, водещи до развитие на гнойни менингити и менингоенцефалити.
След 2010г. в имунизационния календар на РБ е включена ваксина срещу пневмококи. На възрастни пациенти, които не са имунизирани също могат да се поставят - две дози през минимум 2 месеца.

 • SynflorixЛинк към кратката характеристика на продукта.

 • PrevenarЛинк към кратката характеристика на продукта.

 • Pneumo 23Линк към кратката характеристика на продукта.

10. Ваксина срещу ротавируси

Ротавирусната инфекция се предава от човек на човек по фекално-орален път. Значително малък брой вируси за достатъчни за да предизвикат заболяване у възприемчиви индивиди, особено при деца под 5г. възраст. Имунитетът след преболедуване обичайно не е достатъчен за предпазване от повторно заразяване/заболяване.

https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage

Съществуват орални ваксини срещу ротавирусна инфекция. Препоръчва се поставянето им след 6-седмична възраст с цел предпазване още в кърмаческия период.

 • RotarixЛинк към кратката характеристика на продукта.

 • RotateqЛинк към кратката характеристика на продукта.

11. Ваксина срещу хемофилус инфлуенца тип В

Хемофилус инфлуенца тип В може да предизвика менингит, целулит, артрит, епиглотит и др.
Поради това след 2010г. е включен в състава на петвалентната ваксина в имунизационния календар на РБ. Поставя се на кърмачета над 2м. възраст, но може да се постави и на възрастни индивиди.

 • ActHIBЛинк към кратката характеристика на продукта.

12. Ваксина срещу човешки папиломен вирус

Някои типове човешки папиломен вирус притежават онкогенен потенциал. Може да засегнат както аногениталната област водейки до образуване на премалигнени лезии, също така и фарингс, ларингс и др.

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/human-papillomavirus-(hpv)-and-cervical-cancer

Съществуват рекомбинантни ваксини срещу някои типове човешки папиломен вирус. За адекватна защита от заразяване е уместно прилагането на ваксина преди началото на полово активен живот. Съгласно препоръките това се осъществява след 9-годишна възраст по схема. Може да се имунизират и индивиди, водещи активен полов живот.

 • CervarixЛинк към кратката характеристика на продукта.

 • Silgard/GardasilЛинк към кратката характеристика на продукта.

13. Ваксина срещу варицела

Варицелата е остро инфекциозно заболяване, което се предава по въздушно-капков път с висок контагиозен индекс. Тежките форми на протичане налагащи лечение се срещат предимно при пациенти с вроден/придобит имунен дефицит. Изходът от заболяването в такива случаи може да бъде фатален, особено при липса на адекватно лечение. Варицелата е заболяване, което също така може да отключи подлежащи състояния или да обостри/реактивира хронични заболявания.

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/386684/vaccination-report-eng.pdf

В България има регистрирана ваксина срещу варицела, но тя е в графа препоръчителни ваксини. Може да се поставя на деца след 1-годишна възраст и при възрастни пациенти, които не са се срещали с вируса. Правят се две апликации през най-малко 2 месеца.

 • VarilrixЛинк към кратката характеристика на продукта.

 • VarivaxЛинк към кратката характеристика на продукта на английски език.