Добре дошли!

Този сайт е създаден специално за всички инфекционисти в страната , за да могат да са в непрекъсната връзка помежду си, както и за лекари от други специалности, особено тези, с които сме в ежедневни контакти като епидемиолози, микробиолози, вирусолози, педиатри, невролози, гастроентеролози и др.Студентите, специализантите, общопрактикуващите лекари са добре дошли и ще се радваме ако намират бързо отговор на интересуващите ги въпроси и сме полезни с информацията и опита.

Тук можете да откриете търсената от Вас информация по отношение на инфекциозните болести в България, тяхното преди всичко клинично протичане, по-рядко срещаните за нашата страна и нови такива, да споделите своя клиничен опит, своите трудности при диагностиката и лечението. Информация за срещи, конгреси, симпозиуми в страната и чужбина. Ще отворим врата за информация и контакти със специалистите от съседните на България страни, от Европа и света.

Помогнете ни заедно да направим този сайт интересен, полезен и необходим за хората, работещи в тази динамична и интересна област на медицината.

Председател на БДИБ

Проф.д-р Татяна Петрова Червенякова, дмн

Изпълнителен директор на СБАЛИПБ-ЕАД София тел: 952 01 01

Е-mail : taniatcher@gmail.com