Покана - текст

ПОКАНА за общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Българско дружество по инфекциозни болести“