08 ОКТОМВРИ 2020 (четвъртък)

12.00 – 19.00 Регистрация и настаняване

15.00 – 15.30 Официално откриване

15.30 – 17.00 Научна сесия

17:00 – 18:00 Сателитен симпозиум

20.00 Вечеря

09 ОКТОМВРИ 2020 (петък)

09.00 - 11.00 Научна сесия

11.00 – 12.00 Сателитен симпозиум

12.00 – 14.00 Обяд

14.00 – 16.00 Научна сесия

16.00 – 17.00 Сателитен симпозиум

17.00 – 18.00 Научна сесия

20.00 Тържествена вечеря


10 ОКТОМВРИ 2020 (събота)

10.00 – 11.00 Заседание на БДИБ

11.00 Закриване

Програмата е предварителна и следва да претърпи промени след уточняване на участниците в научните сесии и сателитните симпозиуми.