Проф. Татяна Червенякова – председател на БДИБ

тел./факс: +359 2 952 01 01

тел.: +359 878 540605

e-mail: taniatcher@gmail.com

e-mail: cher@bsid-bg.org


За научната програма:

Д-р И. Иванов - научен секретар

тел.: +359 879 626868

e-mail: ivanov@bsid-bg.org


За издаване на фактури:

Д-р Н. Янчева – касиер

тел.: +359 878 750904

e-mail: nyancheva@gmail.com


За цялостната организация и настаняване:

Петя Николова

тел.: +359 886 880 396

e-mail: eventidea.bg@gmail.com