ЕИК на фирма или ЕГН на частното лице: ……………………………………………………………………..

ДДС номер: ………………………………………………………………………………………………………………

Данъчен адрес: ………………………………………………………………………………………………………..

Име на получател: …………………………………………………………………………………………………..

ФАКТУРА СЕ ИЗДАВА ПРИ ПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВ ПЪТ И ПОДАДЕНИ ДАННИ!

Краен срок за РЕГИСТРАЦИЯ: 31 август 2019


Данни за фактура:

Фирма или име и фамилия на частно лице:….………………………………………………………

ЕИК на фирма или ЕГН на частното лице: ……………………………………………………………..

ДДС номер: ……………………………………………………………………………………………………………..

Данъчен адрес: ……………………………………………………………………………………………………….

Име на получател: …………………………………………………………………………………………………..


Краен срок за заявки и плащане: 31 август 2019г

Избора на пакет, име и фамия на настаняващия и данните за фактура изпращайте на e-mail: eventidea.bg@gmail.com

Заявеното настаняване трябва да се заплати в 5 дневен срок след получаване на документ за плащане. Незаплатените резервации в срок ще бъдат анулирани.

Хотелската резервация е валидна само след РЕГИСТРАЦИЯ за участие и пълно предплащане на заявените нощувки.