Изисквания:

1. Файлов формат PPT, PPTX /MS Power point 2013-2017/

2. Формат на слайдовете 16:9 (за предпочитане), 4:3 (възможен)

3. Максимален размер на файла – 1 GB

4. Формат на дисплея 16:9 , 42“

5. Максимален брой страници – 4

6. Носител – USB Flash drive, е-майл


Изпращане на e-mail: eventidea.bg@gmail.com

Краен срок за изпращане на ЕЛЕКТРОННИ ПОСТЕРИ: 08 септември 2019