Структурни звена

I Структурни звена „Инфекциозни и паразитни болести”. През 2016 година в България има една Специализирана болница за лечение на инфекциозни и паразитни болести, ситуирана в рамките на Медицински Университет - София и четири клиники по инфекциозни и паразитни болести към Медицинските университети в страната:

Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести ”Проф. Ив. Киров” ЕАД - София(СБАЛИПБ )

Клиника по инфекциозни, паразитни и тропически болести към ВМА -София

Клиника по инфекциозни болести към УМБАЛ „Св.Георги”- Пловдив

Клиника по инфекциозни болести към УМБАЛ „Св.Марина”- Варна

Клиника по инфекциозни болести към УМБАЛ – Плевен