ПРОГРАМА

на XIII-тa  Национална конференция по инфекциозни болести

на тема:

„Инфекциозните болести в презентациите на младите инфекционисти“

03 – 05 октомври 2019г.,

Тракийска резиденция „Старосел“, с. Старосел

 

 

03 октомври 2019 (четвъртък)

14.00 – 19.00 Регистрация и настаняване

16.00 – 17.00 Кафе за „Добре дошли“

Зала Терес

17.00– 17.10Откриване на конференцията – приветствие от д-р Иван Иванов

 

17.10 – 18.10 Респираторни инфекции и ваксинопрофилактика

17.10 – 17.30 Натискът на ваксините върху микроорганизмите и тяхната реакция -                              

                         Галев А.

17.30 – 17.50 Морбили: Клинично протичане по време на епидемичен взрив в България през                   

                          2019 г. - Великов П., Н. Кючукова, Т. Червенякова

17.50 – 18.10 Коклюшът – проблем и през 21-ви век – ИвановИ.

 

18.10 – 18.30 Сателитен симпозиум: Ewopharma

                         BioGaia® - традиции в пробиотичната терапия – доц. Георги Попов, дм

 

19.30 - 22.00  Вечеря в ресторант „Тракийска резиденция“

 

04 октомври 2019 (петък)

09.00 – 16.00 Регистрация

Зала Терес

09.00 – 10.00Невроинфекции и инфекции при имунокомпрометирани

09.00 – 09.20 Менингит на Mollaret – какво знаем за него? - Пекова Л.

09.20 – 09.40 HIV- асоциирана смъртност и причини за настъпването ѝ при късно представящи   

                         се пациенти - Паков И., Ц. Дойчинова

09.40 – 10.00Цистатин C и костна плътност при пациенти с ХИВ инфекция и хроничен хепатит C -   

                         Тимчев А.

 

10.00 – 10.20 Кафе пауза

 

10.20 – 11.20 Сателитен симпозиум: GlaxoSmithKline

           Имунизации при преждевременно родени кърмачета – Елизабет Георгиева

                          Нови данни за двукомпонентните режими в терапията на ХИВ инфекция -
                         д-р Деница Симеонова

 

11.20 – 11.40 Сателитен симпозиум:Angelini (Gilead)

Biktarvy-нов еднотаблетен режим за лечение на ХИВ инфекция д-р Нина Янчева – Петрова, дм

 

11.40 – 12.00 Сателитен симпозиум:Neopharm

Разполагаме ли с добро решение срещу най-честите вирусни инфекциид-р Анелия Гоцева

 

12.00 – 12.35 Сателитен симпозиум:МSD

Коморбидност при ХИВ инфекция - възможности за профилактика д-р Нина Янчева – Петрова, дм

 

12.35 – 14.00 Обяд в ресторант „Тракийска резиденция“

 

14.00 – 15.40 Актуални проблеми при инфекциозните болести

14.00 – 14.20 Анализ на епидемия от вирусен хепатит тип  „А” в община Луковит (2017-2019) -
                         Добрев Р., Ц. Дойчинова, И. Паков, Г. Ганчева

14.20 – 14.40 Западнонилска треска – клинични прояви (принос с три случая) - Коцев С.,
                         И. Христова, М. Карамишева, И. Иванов, М. Пишмишева-Пелева

14.40 – 15.00 Клинични и лабораторни характеристики на пациенти, хоспитализирани с     

                         диагноза Лаймска болест за периода 2018 – 2019 г. - Страшимиров Д.,

                         Е. Александрова, М. Илиева, Н. Кючукова, Т. Вълков, Н. Янчева

15.00 – 15.10 Случай на L. Monocytogenes менингоенцефалит при имунокомпетентен пациент -

                         Парушева П., В. Дамянова, Л. Пекова

15.10 15.20 Случаи от кабинета по инфекциозни болести в доболничната помощ - Андонова Л., Т. Томов

15.20 – 15.40 Клинико-диагностични проучвания върху вирусни гастроентерити в детска възраст                          - Попов М., Т.Томов, И. Томова, Л. Николаева-Гломб, Т. Червенякова

 

15.40 – 16.00 Сателитен симпозиум: Neopharm

                              Клиничен опит с Адирекс при остра диария – д-р Методи Попов

Адирекс - бързо, ефективно, физиологично. Мисията възможна – д-р Магдалена Тонева

 

16.00 – 16.20 Кафе пауза

 

16.20 – 17.00 Специализирана сесия на сдружение БДИБ (обсъждане)

                          Инфекции на ЦНС – раздел от проекта на фармакотерапевтично ръководство –      

                          проф. Дойчинова, дм

 

20.00             Тържествена вечеря в зала Орфей05 октомври 2019 (събота)

09.00 – 11.00 Специализирана сесия на сдружение БДИБ – разглеждане на медицински     

                          стандарт Инфекциозни болести

 

11.00 – 11.15 Закриване на конференцията – проф. Татяна Червенякова, председател на                 

                         СБДИБ

 

 

КЛАСИЧЕСКИ ПОСТЕРИ ЗА ХIII-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

1.      Екзацербация на ХИВ-свързан Капоши сарком при пациент с лош адхерънс

Гроздева Р., Д. Страшимиров, А. Тимчев, И. Еленков, Н. Янчева

 

2.      Ангажиране на жлъчния мехур в хода на вирусен хепатит А в детска възраст

Велев В., М. Попов, Л. Томов, В. Кръстев, Б. Големанов

 

3.      Клиничен случай на тежко протичащ коклюш у кърмаче, контактно на майка с подобни оплаквания

Вълкова E., И. Тодоров, М. Господинова, Д. Радкова, Г. Моллова