ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

03 ОКТОМВРИ 2019
12.00 – 19.00 Регистрация и настаняване
15.00 – 15.30 Официално откриване
15.30 – 18.00 Научни сесии
20.00 Вечеря
04 ОКТОМВРИ 2019
09.00 – 12.00 Научни сесии
12.00 – 14.00 Обяд
14.00 – 18.00 Научни сесии
20.00 Тържествена вечеря
05 ОКТОМВРИ 2019
09.00 – 11.00 Заседание на БДИБ
11.00 – 11.30 Закриване