Българско Дружество по Инфекциозни болести

IBAN BG20 UNCR 7000 1522 3988 99

BIC:UNCRBGSF

Основание за плащане може да посочите: „УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС"

Oфициален финансов документ за платени такси ще се издава след представяне на копие от платежното нареждане за внесената сума