Настаняване

ПРОГРАМА

Инструкции за подготовка на доклада

Инструкции за изготвяне на постер

Подаване на абстракт - изисквания

Изготвяне на абстракт

 

Информация за фирми


11 – 13 Октомври 2012, Хотел „Феста”, София, бул. „България” 83

АКТУАЛНИ ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

 

      Основни теми:

 • Респираторни инфекциозни заболявания
 • Заболявания на ЦНС
 • Детски инфекциозни болести
 • Стомашно-чревни инфекциозни болести
 • ХИВ/СПИН
 • Остри вирусни хепатити
 • Рикетсиози
 • Вирусни хеморагични трески
 • Паразитни болести
 • Нови противовирусни медикаменти
 • Нови диагностични методи
 • Клинични случаи
 • Съвременни аспекти на инфекциозните болести

 

            Организационен комитет:

 

            Председател: Проф. д-р Т. Червенякова, дмн

            Гл. секретар:

            Членове: