Статии

С финансовата подкрепа на ГлаксоСмитКлайн 

Програма

 ПРЕЗЕНТАЦИИ

Mерки за безопасност на медицинския персонал при оказване на медицински услуги на пациенти с ХИВ/СПИН, HBV, HCV - Д-р Тонка Върлева и Д-р Мария Замфирова